Materiały pokonferencyjne

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości pobrania certyfikatów potwierdzających udział w organizowanych przez nas konferencjach.

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami, które wygłosili nasi eksperci.

Zobacz więcej

Sektorowe targi innowacji - rolnictwo - Wrocław

Dla zwiedzających
ZOBACZ WIĘCEJ

Strefa wystawcy
ZOBACZ WIĘCEJ

Sektorowe targi innowacji - usługi - Radom  

RELACJA!
ZOBACZ WIĘCEJ

 

Sektorowe targi innowacji - przemysł - Częstochowa

RELACJA!
ZOBACZ WIĘCEJ

E-biuletyn

Tutaj znajdą Państwo poszczególne wydania e-biuletynu „B+R=Przyszłość”. Uczestnicy zarejestrowani na portalu będą co miesiąc otrzymywać kolejny numer.

ZOBACZ WIĘCEJ

Baza przedsiębiorstw

Zapraszamy przedsiębiorstwa planujące uczestnictwo w Targach do prezentacji swojego profilu B+R za pośrednictwem naszej nowej aplikacji:

http://baza.badaniairozwoj.eu/cms/baza-potrzeb-badawczych-przedsiebiorstw

Utworzenie profilu w naszej bazie z pewnością ułatwi Państwu poszukiwanie odpowiednich partnerów do współpracy podczas zbliżających się Targów, zarówno w sektorze nauki, jak i przedsiębiorstw.

Baza badań

Zachęcamy pracowników naukowych planujących udział w Targach do utworzenia profilu w bazie prac badawczych:

http://baza.badaniairozwoj.eu/cms/baza-prac-badawczych.

Wypełnienie profilu i prezentacja osiągnięć naukowych za pośrednictwem naszej aplikacji umożliwi Państwu nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami Targów jeszcze przed ich rozpoczęciem.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej infolinii projektu: 800 123 066 pn–pt.: 9–16

 

Aktualności

11 października 2013, piątek

ICT & Multimedia Event w Katowicach

Wszystkich  zainteresowanych zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań ICT w swojej działalności zachęcamy do udziału w wydarzeniu pod nazwą ICT & Multimedia Event, które  odbędzie się 20 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w auli Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 12.


Tematem  przewodnim listopadowego spotkania będzie zastosowanie technologii ICT w sektorze medycznym.


Przedsięwzięciem szczególnie zainteresowani mogą być:

  • przedstawiciele najwyższego szczebla publicznych i niepublicznych jednostek medycznych z województwa śląskiego,
  • przedstawiciele firm farmaceutycznych,
  • lokalne i regionalne władze samorządowe,
  • prezesi spółek publicznych,
  • firmy prywatne zainteresowane oferowanymi w branży ICT produktami i usługami.(...)

4 października 2013, piątek

ŁÓDŹ DESIGN FESTIWAL

W dniach 17–24 października 2013 r. w Łodzi odbędzie się 7. edycja Łódź Design Festival. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem "It's all about humanity".

Rozwinięciem głównego hasła są 3 główne bloki:

  • Zamieszkanie – obejmować będzie prezentacje sposobów zamieszkiwania we współczesnym polskim mieście, które potencjalnie mogą być źródłem przemian społecznych.
  • Spożywanie – organizatorzy pokażą, że jedzenie może być traktowane jako produkt do zaprojektowania, aby nadawał się do spożycia, ale też żeby był ergonomiczny czy funkcjonalny. Podczas konferencji międzynarodowi eksperci przedstawią wyniki badań, prace i interpretacje aktualnej i prognozowanej sytuacji związanej z żywieniem. Odbędą się też warsztaty kulinarne, wykłady i pokazy.
  • Empatia – w bloku tym przybliżone zostaną metody prowadzące do dobrego, skoncentrowanego na człowieku projektowania. Projektant, wsłuchując się w potrzeby ludzi, z którymi i dla których pracuje – tworzy produkty, w naturalny sposób rozwiązujące prawdzie problemy, nawet te nieuświadomione. W efekcie powstają projekty, które istotnie podnoszą jakość codziennego życia. Przedmioty i aplikacje zebrane w ramach tej wystawy powstały w wyniku empatycznego podejścia projektanta do użytkownika i jego potrzeb. Towarzyszyć jej będą wykłady, warsztaty i Service Design Jam.
(...)

27 września 2013, piątek

Szybsze tworzenie dokumentacji biznesowej - LibreDocs

Białostocka firma SoftClick uruchomiła system wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w Stanach Zjednoczonych. System LibreDocs umożliwia np. samodzielne sporządzenie biznesplanu i planu marketingowego. Wystarczy wybrać szablon projektu i postępować według wskazówek systemu, który podpowiada, jakie informacje należy wprowadzać, i czuwa, aby użytkownik niczego nie pominął.

(...)

Spotkania

29 września 2013, niedziela

Konferencja w Białymstoku

Ostatnia z cyklu konferencji „Od idei do patentu"

pt. „Źródła finansowania projektów badawczych i rozwojowych"

już 15 października na Politechnice Białostockiej

Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną z szerokim spektrum możliwości sfinansowania prac B+R, krótko wprowadzeni w ich tematykę oraz zasady, wraz ze wskazaniem źródeł informacji i wsparcia na etapie przygotowania samego projektu. Omówione zostaną źródła finansowania badań i innowacji na poziomie krajowym i międzynarodowym – w szczególności wybrane programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Horizon 2020 jako następca 7. Programu Ramowego, tzw. fundusze norweskie oraz EOG, finansowanie prywatne czyli tzw. „aniołowie biznesu” i fundusze Venture Capital oraz fundacje, których celem statutowym jest wsparcie komercjalizacji wyników badań lub przedsiębiorczości opartej na wiedzy.

(...)

25 września 2013, środa

Targi Inno Tech Expo 2013

Inno-Tech Expo to wydarzenie, które ma na celu integrację i ułatwienie podjęcia współpracy pomiędzy firmami, na co dzień tworzącymi i rozwijającymi najnowsze osiągnięcia techniki, inwestorami oraz instytucjami naukowymi. Organizatorami targów są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach – instytucja otoczenia biznesu, Targi Kielce – trzeci ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Com Creation – firma wyspecjalizowana w organizacji wydarzeń, w szczególności dla branży nowych technologii. Targi  pod patronatem Ministerstwa Gospodarki odbędą się w dniach 17–19 października w Kielcach, w jednym z największych europejskich centrów targowych.

(...)

6 czerwca 2013, czwartek

Konferencja w Lublinie

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach cyklu OD IDEI DO PATENTU pt.: Efektywna realizacja projektów badawczych i rozwojowych

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, administracyjnych i doktorantów, którzy zainteresowani są tematyką realizacji projektów B+R, zarządzaniem projektami badawczymi w jednostce naukowej, skutecznym zarządzaniem własnością intelektualną w projektach badawczo-rozwojowych, komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, współpracą między sektorem nauki a sektorem biznesu w obszarze prowadzenia prac B+R w Polsce i na poziomie europejskim.

(...)

Publikacje

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze zbiorem publikacji opracowanych w ramach projektu.

Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas poradniki zachęcą Państwa do realizacji projektów B+R, a także pokażą, że komercjalizacja na gruncie krajowym nie tylko jest możliwa, ale i przynosi wymierne korzyści!